Figi Redrèsman

Young girls in Haiti celebrate their return to school following the 14 August earthquake in the south-west of the country.
Foto: © UNICEF/Georges Harry Rouzier

Ayiti

Kòmansman: 2021-09-01
Fen:

Ayiti kontinye ap konfwonte yon seri kriz politik, ekonomik, sekiritè ak imanitè ki lakòz anpil soufrans tout kote nan peyi a. Tranbleman tè ki te souke zòn sidwès la nan dat 14 dawout 2021 an touye 2200 moun epi li mete 800,000 lòt nan sitiyasyon pou yo bezwen asistans imanitè. Se dènye dezas ki fwape ti peyi karayib sa a.

Gouvènman ayisywn an, ak èd li resevwa nan men LONI ak patnè li yo, te pote asistans imanitè tou swit bay kominote tranbleman tè a te fwape yo. Depi lè sa a, gen jefò ki ap fèt nan kole zepòl pou sipòte yon pwosesis redrèsman ak rekonstriksyon ki ka pran pi plis tan.

Istwa ki nan seri yo rele “Figi redrèsman” an ap rakonte istwa moun ki afekte yo ak kontribisyon dinamik yo ap bay nan rekonstriksyon kominote yo, ak istwa pèsonèl LONI  ki ap patisipe nan jefò yo ak travay gouvènman ayisyen an ak pa patnè li yo.

Kominote entènasyonal la pwal patisipe ak gouvènman ayisyen an nan yon konferans donatè nan mwa desanm la pou yon apèl pou jwenn fon pou ede jefò rekonstrisyon ak redrèsman, ak ranfòsman rezilyans an Ayiti.

Istwa sa a se yon pati nan seri “Figi redrèsman” an ki ap rakonte ki jan ayisyen ak LONI epi patnè yo ap reyaji fas ak devastasyon tranbleman tè mwa dawout la lakòz.

Objektif nou ap sipòte ak inisyativ sa a

Dokiman pou enfòmasyon