An nou aji pou rive reyalize Objektif Devlopman Dirab yo

Objektif Devlopman Dirab (ODD) yo se chema pou rive jwenn yon demen miyò pi dirab pou tout moun. Yo se yon apèl inivèsèl pou aksyon pou kaba ak lamizè, pwoteje planèt la epi asire tout pèp sou latè ap viv nan lapè ak pwosperite. Jwenn plis enfòmasyon epi rantre an aksyon.

Rejwenn nou jodi a

Pou ede nou fè pawòl la sikile, jwenn kijan ou ka enplike’w

Dekouvri ki jan ou ka patisipe