Travay nou pou ObjektifDevlopman Dirab nan Ayiti

Ki jan LONI ap bay Objektif Devlopman Dirab yo sipò nan Ayiti

Nasyonzini ak patnè li yo an Ayiti ap travay pou reyalize tout objektif devlopman dirab yo. Gen 17 objektif devlopman dirab ki konekte youn ak lòt pou leve defi devlopman popilasyon yo ap konfwonte an Ayiti ak tout kote sou latè.

Objektif devlopman dirab yo nan Ayiti

Objektif devlopman dirab (ODD) yo, ki se objektif global, se yon envitasyon inivèsèl pou mennen aksyon pou elimine lamizè, pwoteje planèt la epi garanti tout pèp sou latè ap viv nan lapè ak nan pwosperite. Se menm objektif sa a Nasyonzini genyen an Ayiti tou.