Objektif Devlopman Dirab
17

Tèt kole pou reyalizasyon objectif devlopman toutbon

Ranfòse mwayen pou mete an plas epi revitalize patenarya mondyal pou devlopman dirab

Objektif devlopman dirab yo nan Ayiti

Objektif devlopman dirab (ODD) yo, ki se objektif global, se yon envitasyon inivèsèl pou mennen aksyon pou elimine lamizè, pwoteje planèt la epi garanti tout pèp sou latè ap viv nan lapè ak nan pwosperite. Se menm objektif sa a Nasyonzini genyen an Ayiti tou.