Piblikasyon

Rapò 2020 sou rezilta Ekip Peyi Nasyonzini a an Ayiti

15 jen 2021
Rapport UNCT-Haiti 2020

Piblikasyon pa

BINUH
FAO
FIDA
OIT
OIM
OCHA
OHCHR
OPS
RCO
ONIFANM
ONU-Habitat
ONUSIDA
PNUD
PNUE
UNESCO
UNFPA
UNHCR
UNICEF
UNOPS
PAM
OMS
File type: PDF
Telechajman: 3342

Objektif nou ap sipòte ak inisyativ sa a