Istwa

Moun An Premye: Sove lavi epi anpeche kolera simaye nan peyi D Ayiti

20 novanm 2022
Lejann: Esterline Dumezil visits families in Cité Soleil.
Foto: © WHO/PAHO

Antite LONI ki ap patisipe nan inisyativ sa a

OIM
ÒganizsyonEntènasyonal pou Migrasyon
ONUSIDA
Pwogram Konjwen Nasyonzini sou VIH/SIDA
UNFPA
Fon Nasyonzini pou Popilasyon
UNICEF
Fon Nasyonzini pou Timoun
PAM
Pwogram Alimantè Mondyal
OMS
Òganizasyon Mondyal Lasante

Objektif nou ap sipòte ak inisyativ sa a