Istwa

Temwanyaj: Pran lanmè pou pote èd an Ayiti

18 awout 2022
Lejann: Madeleine Habib
Foto: © WFP Haiti/Theresa Piorr

Antite LONI ki ap patisipe nan inisyativ sa a

PAM
Pwogram Alimantè Mondyal

Objektif nou ap sipòte ak inisyativ sa a