Istwa

Konstwi yon avni pi rezilyan aprè tranblemann tè a an Ayiti

12 awout 2022
Lejann: A woman brings stones to build flood-defence barriers.
Foto: © UN Haiti/Daniel Dickinson

Antite LONI ki ap patisipe nan inisyativ sa a

OIM
ÒganizsyonEntènasyonal pou Migrasyon
RCO
Biwo Kowòdonatè Rezidan Nasyonsini a
PAM
Pwogram Alimantè Mondyal

Objektif nou ap sipòte ak inisyativ sa a