Istwa

Figi redrèsman: Rezistans ayisyen bay emosyon

26 oktòb 2021
infrastructures essentielles
Lejann: Essential infrastructure including roads and bridges were destroyed by the August earthquake.
Foto: © OIM/Monica Chiriac

Antite LONI ki ap patisipe nan inisyativ sa a

OIM
ÒganizsyonEntènasyonal pou Migrasyon
UNICEF
Fon Nasyonzini pou Timoun
UNOPS
Biwo Nasyonzini pou sèvis pwojè
PAM
Pwogram Alimantè Mondyal

Objektif nou ap sipòte ak inisyativ sa a