Istwa

Figi redrèsman: Lespwa nan yon “lavi miyò”

22 oktòb 2021
Lejann: Marie Myrlène Théolien’s house was badly damaged in the 14 August earthquake.
Foto: © PAHO/Cebastien Petit

Antite LONI ki ap patisipe nan inisyativ sa a

OPS
Òganizzasyon Panamerikèn Laante

Objektif nou ap sipòte ak inisyativ sa a